Overslaan en naar de inhoud gaan
oudere man in rolstoel

Onze Grote Boodschap

24/10/2019

Heb je een handicap en wil je het openbaar vervoer nemen, dan moet je drempels overwinnen, letterlijk en figuurlijk. Met haar ‘Grote Boodschap’ wil VFG vzw de aandacht richten op die drempels die personen met een beperking moeten overwinnen tijdens hun reis. 

Aangewezen op het openvervoer

Personen met een handicap zijn voor hun verplaatsingen vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Ze leggen vele kilometers af met bus of tram, maar stoten steeds weer op dezelfde drempels. 
Talloze ontoegankelijke haltes én de plicht om 24 uur op voorhand hulp bij het op- en afstappen te reserveren.

Tijd voor toegankelijk openbaar vervoer!

 • Schaf de reservatieplicht af. Om te beginnen op alle haltes die al met assistentie toegankelijk zijn.
 • Maak elke tram- en bushalte toegankelijk. Dit lijkt logisch, maar het is nog lang geen realiteit. Daarom moeten toegankelijkheidsrichtlijnen voor bus- en tramhaltes wettelijk afdwingbaar zijn.
 • Investeer in slimme oplossingen. Oplossingen voor toegankelijkheid moeten voorrang krijgen bij de aankoop van nieuwe bus- en tramstellen.
 • Zorg voor visuele en auditieve halteaankondigingen. Dit geldt ook voor de dienstregeling aan de haltes.
 • Maak de website gebruiksvriendelijker. Informatie over toegankelijkheid moet goed zichtbaar zijn op de website en app van De Lijn.
 • Werk samen en kies voor de dialoog. Een sterkere samenwerking en duurzame dialoog is nodig tussen steden en gemeenten, NMBS, De Lijn en de gebruikersorganisaties zoals VFG.

Acties op Vlaams niveau 

 • Ter opvolging van de brief aan minister Ben Weyts en de commissieleden hebben we onze eisen toegelicht bij de volgende partijen: Open VLD, Groen en CD&V. Vooral bij CD&V en Groen zagen we een grote bereidwilligheid om in de toekomst met ons als belangenorganisaties verder in dialoog te gaan rond toegankelijkheid en openbaar vervoer. Uit het contact dat we hierover met  sp.a hadden in het najaar van 2018 leerden we dat hun resolutie in de lijn ligt van de punten die wij naar voor schuiven. 
 • Het kabinet van minister Weyts beloofde op 13 maart een antwoord te bezorgen. Tot vandaag hebben wij dat nog niet ontvangen. De administratie zou nog elementen van antwoord moeten voorzien. Wij hopen op een spoedig antwoord. 
 • Na het constructief gesprek dat we op 19 maart hadden met Eddy Gielis (toegankelijkheidscoördinator van de Lijn), willen we de mogelijkheden aftasten om binnen de Vlaamse adviesstructuur NOOZO de structurele dialoog rond mobiliteit voort te zetten. 

Acties op gemeentelijk/stedelijk niveau

 • De vervoersregioraden (VRR) zullen het lokale vervoersbeleid verder vormgeven. Het middenveld is in deze raden niet vertegenwoordigd. Wel is er een participatietraject voorzien.  Met VFG dringen we bij de verschillende vervoersregiomanagers aan op structurele participatie van de doelgroep. Dit kan in de vorm van een toegankelijkheidstoets bij het ontwerp en de opmaak van de plannen. Bij deze toets kunnen zowel belangenorganisaties (ouderen, personen met een handicap, personen in armoede …) als experten ter zake betrokken worden. Zo worden de knelpunten meteen duidelijk en kunnen adviezen geformuleerd worden. 
 • Naast participatie schuiven we in onze contacten met de VRR ook onze andere aandachtspunten rond het aangepast vervoer, de reservatieplicht en de haltes naar voor. Dit kan een basis vormen voor verdere structurele dialoog.
 • VFG in Koekelare (West-Vlaanderen) start in het voorjaar 2019 een proefproject rond de prioritering van haltes. Heel wat gemeentes en steden willen werk maken van meer toegankelijke haltes, maar weten niet goed waar ze hun prioriteiten moeten leggen. De hoofdvraag is: welke haltes willen personen met een verminderde mobiliteit toegankelijk hebben en waarom? We maken gebruik van de ‘Map it’-methode, ontwikkeld door de onderzoeksgroep Social Spaces. Deze methode kan op termijn ingepast worden in de prioritering van De Lijn, die in eerste instantie gebeurt op basis van hoeveelheid MOBIB-validaties en de plaats van haltes in het netwerk (aantal doortochten, meerdere lijnen die kruisen). Via de ‘Map it’-methode kunnen we de input van de gebruikers meenemen. 

Flashmob om aandacht te trekken 

Tijdens de week van de mobiliteit brengen we de mobiliteit van personen met een handicap onder de aandacht van het grote publiek. In samenwerking met Born4Dance organiseren we een flashmob om aan te tonen dat je mensen met een handicap niet moet onderschatten. Dat iedereen thuishoort in het straatbeeld, ook als je in een rolstoel zit of een verstandelijke handicap hebt.
Schrijf je alvast in! https://www.vfg.be/304/activiteiten/Pages/Flashmob.aspx  

Resultaten

Sociaalnet.be
Openbaar vervoer rijdt voorbij aan mensen met een beperkte mobiliteit

Knack
Schaf de reservatieplicht af voor rolstoelgebruikers op het openbaar vervoer
 

Ligt dit thema je dicht aan het hart?

Steun deze campagne door hem te delen op social media:

Wil je gelijkaardige campagnes als vrijwilliger steunen?

Word vrijwilliger